Kaizen Nedir?-Endüstri Mühendisliği Kavramları

/ / Genel

 5,217 total views,  1 views today

Endüstri mühendisliği terimlerinden çokça duyduğunuz Kaizen Nedir, gelin hep birlikte göz atalım!

Kaizen Nedir?

Endüstri mühendisliği ile ilgili bilinenleri sorsak alacağımız cevaplar çoğunlukla “optimizasyon, verim, iyileştirme, yönetme” temelli olurdu büyük ihtimalle ve tabii ki bunların hiçbiri yanlış değil. Peki ama endüstri mühendisleri bu durumları gerçekleştirmek için neler yapar, neleri kullanılır? Elbette diğer mühendislik dalları gibi endüstri mühendisliğinde de temel alınan ilkeler, benimsenen fikirler, yol gösterici çeşitli yöntemler bulunmaktadır. ’Kaizen’ de endüstri mühendislerinin yoluna ışık tutan yöntemlerden biridir.

Kaizen Nedir

Kaizen Nedir

Japon iş kültüründen Dünyaya yayılan Kaizen etimolojik olarak incelenirse  “Kai” değişim ve “Zen” iyileştirme kelimelerinden oluşur.İki anlamı birleştirdiğimizde ise kabaca “Sürekli İyileştirme” olarak ele alabiliriz. Japon veya Uzakdoğu felsefesine göre hiçbir şey mükemmel değildir, her şeyi daha ileriye götürmek mümkündür.Peki Kaizenin ana fikri nedir? İnsanların bireysel ya da ekip olarak çevresinde ya da sorumlu olduğu işlerde minik iyileştirmeler yaparak uygulayabilmesidir. Büyük yatırımlar gerektirmez. Yani bir fabrikada dev yatırımlar yapıp, son teknolojik cihazlar almak kaizen değildir.

Yenilik, var olan sistemin yerine yenisinin getirilmesi, yani köklü değişikliler ile olur. Kaizen ise mevcut sistemin daha iyi işlemesi için sistem üzerinde yapılan küçük değişikliklerdir. Yenilikler; büyük yatırımlar, yeni teknolojiler ile kısa vadede gelişmeyi sağlarken, Kaizen küçük yatırımlar ve küçük adımlar ile bu yenilikleri daha verimli hale getirip sürekliliğini sağlamaktadır. Kısaca Kaizen Nedir sorusunun cevabı yeniliklerin tamamlayıcısıdır.

PUKÖ Döngüsü

Kaizen; izlenen yol, konu ve süre farklılıklarına göre iki kısma ayrılırlar. Bunların ilki birey öncelikli çalışmalardan oluşan Kaizen, diğeri ise ekip çalışmasına dayalı Kobetsu Kaizen‘dir. Kobetsu Kaizen‘de şirketlerdeki büyük kayıpların azaltılmasına yönelik maliyeti düşük getirisi yüksek olan iyileştirmeler hedeflenir. PUKÖ döngüsünün “planla, uygula, kontrol et, önlem al” bu süreçlerde önemi büyüktür.

PUKÖ- Kaizen Nedir

PUKÖ- Kaizen Nedir

PUKÖ döngüsü, sürekli iyileştirmeyi her alanda kolayca kullanabilmek adına oluşturulmuş bir çevrimdir. Açılımı Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al şeklindedir. Burada en önemli basamak planlamadır. Hedefe ulaşmak için neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimler tarafından yapılacağının adım adım belirlenmesi istenmektedir. Doğru bir plan, karmaşık süreçleri basitleştirerek en kısa sürede hedefe ulaşmayı sağlamaktadır. Uygula, planın hayata geçirildiği ikinci aşamadır. Burada plana uygun olarak gerçekleştirilen faaliyetleri sonucu bir takım istatistikler elde edilmektedir. Elde edilen bu bilgiler Kontrol Et aşamasında girdi olarak kullanılmaktadır.

Hedeflere ne kadar yaklaşıldığı pukö döngüsünün üçüncü aşamasında belirlenmektedir. Eğer hedef tutturulduysa uygulama standartlaştırılmaktadır. Eğer ulaşılamadıysa meydana gelen sapmalar belirlenerek rapor edilmektedir. Son olarak Önlem Al basamağında sapmaların nedenleri araştırılarak ortadan kaldırılması adına faaliyetler düzenlenmektedir. Karşılaşılabilecek olası sorunlar için önlemler alınarak hedefe ulaşıldığı takdirde kalıcı bir sisteme geçiş sağlanmaktadır.

Kaizen Nedir

Kaizen Nedir

Kaizen mevcut sistemde var olan sorunları bir engelden çok gelişimin devamlılığı için gerekli görür ve bunların giderilmesi için küçük değişiklikler yapar. Yapılan bu küçük değişiklikler ile üretim maliyetlerinde büyük azalmalar meydana gelir. Temel olarak Kaizen prensipleri ve uygulama planlaması ise şu şekildedir;

PRENSİPLERİ NELERDİR ?

 

·  Kalite ve iş güvenliği her zaman en önde gelmelidir.

·  Daima bilimsel verilerle konuşulmalıdır.

·  Yerinde gözlem ile problem doğru tespit edilmelidir.

·  Sorunun kök nedenlerine inilmelidir.

·  Bir sonraki işlem bizim müşterimizdir.

·  PUKÖ Çevrimi’nin evreleri eksiksiz uygulanmalıdır.

NASIL UYGULANIR ?

  1. Konu Seçimi
  2. Hedef Belirleme
  3. Ekibin Oluşturulması
  4. Mevcut Durum Tespiti
  5. Proje Planı
  6. Kök Neden Analizi
  7. Çözümlerin Uygulanması
  8. Hedef – Sonuç Kontrolü
  9. Standartlaşma
  10. Yaygınlaştırma

 

Yazı Önerimiz: 6 Sigma Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.