Yöneylem Araştırması Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Nelerdir?

/ / Genel

 6,745 total views,  7 views today

Endüstri mühendisleri için önemi fazlaca büyük olan ve dersleri içerisinde verilen yöneylem araştırması nedir gelin hep birlikte göz atalım!

Yöneylem Araştırması Nedir?

Yöneylem Araştırması; belli kısıtlamaların altında, belli bir hedefi gerçekleştirmeye, problemi çözmeye yönelik en iyi çözümün bulunduğu, en uygun yöntemin araştırıldığı disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Günümüzde birçok firmanın ve sektörün faydalandığı bir bilim dalı olan Yöneylem Araştırması, özellikle komplike problemleri en ideal çözümlere kavuşturma konusunda çok kolaylık sağlamaktadır.

Bir organizasyonun içerisinde olayların yönetilmesi ve yürütülmesi ile ilgili karışık problemleri çözmek için fikir üretmede matematiksel modelleme, istatistik ve algoritma gibi bilimsel yöntemleri kullanan bir bilimdir. Probleme bilimsel olarak en uygun çözümü sağlamak için bu bilimi kullandıktan sonraki amaç, sürekli iyileştirme ile organizasyonun performansını daha iyi hale getirmektir.

Yöneylem Araştırması’na Neden İhtiyaç Duyuldu/Tarihçesi Nedir?

2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Devleti, düşmanlarının hava saldırılarına karşılık olarak en iyi savunma biçimini bulabilmek ve kullanabilmek amacıyla kurulan bir ekiple yola çıkıp birtakım çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaları yapan ekipten çözülmesi istenen problem ise ‘kullanılan bombaların işlevlerinin belirlenmesi ve radarlarının işlevsel bir şekilde kullanımının sağlanması’ idi.

Sorunun başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte devletlerin savunma sanayisinde bu yöntemin ‘radar denetimi, düşman devletlerin denizaltı araçlarının konumlarının belirlenmesi’ gibi örnek verilebilecek farklı projeleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemin başarıyla sonuçlanması da diğer devletlerin de dikkatini çekmiştir ve benzer ekipler kurularak daha farklı alanlarda, daha farklı projelerde Yöneylem Araştırması’ndan faydalanmaya başlanılmıştır.

Savaşın ardından sanayi, üretim, yönetim alanları gibi alanlarda; farklı sektör ve firmalarda Yöneylem Araştırması sıkça kullanılan bir yöntem olmaya başlamıştır.

Yöneylem Araştırmasının Faydaları ve Kullanıldığı Alanlar

Yöneylem Araştırmasının en büyük faydası, karmaşık herhangi bir problemde, belirli sınırlamalar altında o probleme en uygun çözümü bulmasıdır.

Yöneylem Araştırmasının kullanıldığı birkaç alana örnek vermek gerekirse:

  • Tedarik zincirinde hammadde, ürün akışı, müşteri siparişlerini yönetirken,
  • Müşterilerle kaliteli bir iletişim ve sipariş yönetiminde,
  • Toplu taşıma araçlarının güzergahını, trafiği belirlemede; araç, sefer, durak sayısını ayarlamada,
  • Üretim tesislerinde verimin artırılması için fabrikaların, tesislerin ve makinelerin yerleşimini planlarken,
  • İnsanın dahil olduğu süreçlerde çeşitli otomasyon sistemlerinin yapılmasında,
  • Lojistik ve sevkiyat alanlarında,
  • Çizelgeleme alanında: Üretim adımlarında, süreç yönetiminde, çalışanların görevlendirilmesi ve mesailerinin ayarlanmasında,
  • Kaliteli ve ucuz malzeme, işgücü, personel, yer ve diğer üretkenlik etkenlerinde avantaj sağlamak için operasyon süreçlerini ayarlarken,

gibi örnekler bu alana dahildir.

Yöneylem, takım çalışması gerektirir.

Yöneylem Araştırmacısı

Yöneylem Araştırmacısı veya diğer adıyla Yöneylem Araştırması Analisti, Yöneylem Araştırması alanında çalışan kişilere verilen isimdir.

Yöneylem Araştırmacıları; firmaların karışık problemlerine en uygun çözümü getirmek ve var olan süreci daha da iyi hale getirmekle sorumlu olan problem çözücü kişilerdir. Hemen hemen her sektörde çalışabilecek olan yöneylem araştırmacıları, matematiksel modellemeler, bilgisayar programları, çeşitli yazılımlar, istatistikler, çeşitli simülasyonlardan yararlanarak; veri toplama, toplanan verilerin analizi, analizleri değerlendirme, problemin sebebini bulma, simülasyonları test ederek problemi en uygun çözüme ulaştırmayı, aynı zamanda bu süreci çok iyi yöneterek firmanın en az maliyetle en yüksek verimi sağlaması için uğraşırlar.

Probleme veya sisteme sadece detay olarak değil, bir bütün şeklinde genel çerçeveden bakıp, yorumlama yeteneğini gerektirir. Analitik, olaylara çok yönlü bakabilen ve çözüm odaklı bir bakış açısı gerektirir; matematiksel işlemlerde, problem çözmede, teknik bilgilerde, sürekli iyileştirmede, risk değerlendirmede iyi olmak gerekir.

 

Okuma Önerimiz: Vaka Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.