MENTOR - MENTEE PROJESİ

Mentor - Mentee

Mentor-Mentee Kulüpler Projesi, EMT'nin yürüttüğü bir  sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye'de farklı bölge ve okullardaki gelişmekte olan endüstri mühendisliği toplulukları ile EMT bünyesinde asil üye statüsünde bulunan kulüpleri eşleştirilerek kulüpler arasında mentor/mentee ilişkisinin kurulmasını amaçlar. Proje 1 dönem olarak ele alınır, dönem içerisinde belirli periyotlarla yapılan toplantılar ile projenin takibi yapılır. Projeyi, Üyelerle İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı yürütmektedir.

Amacımız

Mentorlük, belirli bir deneyim, bilgi birikime sahip  bir kişi veya kurumun, bir başkasının kişisel ya da mesleki anlamda gelişimine tavsiyeler vererek, yol göstererek ve bilgilendirerek katkıda bulunması, diğer deyişle akıl hocalığı yapmasıdır. Mentor-mentee ilişkisi birebir ve yüz yüze gerçekleşen, yargısız, planlı, gönüllülüğe dayalı bir öğrenme ve gelişim ilişkisidir. Bu bağlamda amacımız kulüpleri bir araya getirerek karşılıklı gelişim gösterebilmelerini sağlamaktır. Türkiye EMT’nin Türkiye’deki endüstri mühendislerini geliştirmek misyonuna hizmet etmektir.

Hedef Kitlemiz

Proje kapsamında bireylerin değil kulüplerin gelişimini hedeflemekteyiz. Türkiye'de farklı bölge ve okullardaki  yeni kurulmuş veya gelişmekte olan endüstri mühendisliği kulüpleri mentee, bu kriterler bakımından başarılı olduğu bilinen asil üyelerimiz mentor olarak projeye katkı sağlayabilirler.

Başvuru ve Eşleşme Süreci

İnternet sitemiz üzerinden yayınlanan başvuru formu ile başvurularımız alınır. Projede yer alacak okullarımız belirlenmesinin ardından mentee okulun hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda,  en uygun mentor okul eşleştirmesi yapılır. Eşleştirme görevi yönetim kuruluna aittir.

Sürecin Takibi

Sürecin takibini Üyelerle İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı yapmaktadır. Proje ekimden haziran ayına kadar 1 dönem içerisinde 2 periyotta gerçekleştirilir. İlk periyotta başvuru ve eşleştirmelerin ardından mentor-mentee ilişkisi bulunan kulüplerin  en az 2 tane online veya yüzyüze görüşme yapmaları, her görüşme sonrasında belirli bir formata uygun rapor hazırlamaları istenecektir. Şubat Genel Kurulu iki periyot arasındaki kontrol noktası kabul edilir. Kontrol noktasında doldurulan raporlar değerlendirilir ve kulüplere projeye aynı mentor/mentee ile devam edip etmek istemediği sorulur. Talep edilmesi durumunda yeni mentor/mentee eşleşmesi yapılır. İkinci periyotta da yine aynı adımlar takip edilir.

Görüşmeler

Görüşmeler kulüplerin tercihine göre online veya yüzyüze yapılabilir. Görüşmeler sonucunda istenilen formatta rapor hazırlanıp, Üyelerle İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile paylaşılır. Mentee gelişimini takip etmek için raporların özenle hazırlanması oldukça önemlidir. Başkan Yardımcısına iletmiş olan asil üye -mentor- doldurmuş olduğu her rapor için 5 puan alarak aktiflik sıralamasına katkıda bulunacaktır.

TOP